Affaldshåndtering


Køkkenaffald (restaffald) kommes i poser, der kan lukkes forsvarligt og smides i ejendommens containere for restaffald eller kommunens molokker, som er placeret i nærheden af ejendommen.

Pap- og papiraffald kommes i pap-og papir containere enten ved ejendommen eller kommunens molokker. Pap gøres fladt, så det fylder så lidt som muligt i containere og dermed giver plads til mere.

Plast og metal kommes i containere for dette. Enten ved ejendommen eller kommunens molokker.

Flasker o.a. glasaffald smides i glascontainerne, der er opstillet rundt omkring i byen.

Vi oplever desværre ofte, at der stilles storskrald på ejendommens fællesarealer. Da det er i alles interesse at holde ejendommen pæn og ryddet, hænger der i alle opgange en vejledning i, hvordan storskrald bortskaffes. Du kan også finde link herunder.

Møbler, elektronik, større partier papaffald og andet storskrald, skal køres på genbrugspladen eller sættes ud til storskrald, jf. Aalborg Kommunes ”bestillerordning”

Anvender du Kommunens ”bestillerordning”, vil du få besked om afhentningstidspunkt. Storskrald må først sættes ud dagen før afhentning – indtil da, skal det opbevares i dit lejemål. Når effekter er sat ud til afhentning påsæt venligst en note om hentningstidspunkt, aå vi ved, der er taget aktion.