Indflytning


Når du modtager lejekontrakt til underskrivelse, bliver du samtidig indkaldt til et indflytningssyn, som foregår i lejemålet. Indflytningssyn finder sted på overtagelsesdagen. Hvis overtagelsesdagen falder på en lørdag eller helligdag, udskydes overtagelsen til først kommende hverdag med mindre andet er aftalt. På indflytningssynet gennemgås lejemålets stand sammen med lejer(e), og der udarbejdes en indflytningsrapport. Du får udleveret indflytningsrapporten på indflytningssynet, hvor også nøgler udleveres.

Har du ikke mulighed for at deltage i indflytningssynet, bedes du sende en mail til udlejer med oplysning om, hvem der deltager i stedet for dig.

Har du efterfølgende bemærkninger, skal du senest 14 dage efter overtagelsesdatoen indsende en  fejl- og mangelliste. Vi anbefaler, du tager billeder af de fejl og mangler, som du indberetter, så disse kan anvendes ved din fraflytning. 

Fejl- og mangellisten vil blive gennemgået af udlejer. Er der mangler, som skal udbedres, bliver du kontaktet af respektive håndværker. I modsat fald modtager du blot en bekræftelse på, at din fejl- og mangelliste er registreret. Udlejer sørger for tilmelding til respektive forsyningsvirksomheder – herunder el, gas, vand og varme.