Økonomi


INDSKUD
Indskud består af et depositum og en forudbetalt leje.

Depositum er udlejers sikkerhed for den istandsættelse, der påkræves ved din fraflytning.

Forudbetalt leje dækker helt eller delvist huslejen den sidste måned i opsigelses perioden. Har du betalt 1 måneds forudbetalt leje, kan du vælge ikke at betale husleje den sidste måned. Betaler du husleje den sidste måned, vil du få tilbagebetalt denne leje i din flytteopgørelse.

Sammen med betaling af indskud, skal du betale leje m.v. for den første måned, du bor i lejemålet. Betalingsoplysninger samt fristen for betaling, fremgår af det følgebrev du vil modtage sammen med lejekontrakten.

OPKRÆVNING / BETALING AF HUSLEJE
Med mindre andet er aftalt, opkræves din husleje én gang om måneden, og forfalder til betaling den 1. hver måned. Er den 1. en lørdag eller helligdag fremrykkes forfaldsdatoen til den førstkommende hverdag. Ved oprettelse i vores system bliver du tilmeldt PBS (betalingsservice), sådan at huslejen automatisk bliver opkrævet/betalt. I opstartsfasen kan det ske, at dette ikke er gået igennem pga. tidsfrister. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din konto. Er huslejen ikke blevet opkrævet, vil du modtage et indbetalingskort for betaling af husleje.

Vi anbefaler, at husleje tilmeldes til PBS, så det rette beløb altid bliver betalt til tiden. Nederst på indbetalingskortet finder du de oplysninger, du skal bruge for tilmelding til PBS. Bemærk, at så længe du modtager et indbetalingskort med posten, er din tilmelding af en eller anden grund ikke registreret hos PBS – kontakt i disse tilfælde din bank.

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar at huslejen bliver betalt til tiden, uanset om du har modtaget en opkrævning eller ej. Det samme gælder hvis banken eksempelvis skulle have afvist/afmeldt din PBS-betaling.

BOLIGSTØTTE
Du kan udregne, om du er berettiget til boligstøtte ved at følgen nedenstående link og følge anvisningen.

Du kan læse mere om dette på her