Forbrugsregnskaber


VAND OG VARME
I forbindelse med ind- og fraflytning sørger udlejer for aflæsning af diverse målere. ​Boende lejere vil en gang årligt blive kontaktet af et varmeselskab, der forestår den årlige aflæsning af vand og varme – som regel i maj måned. Typisk i august/september måned udsender vi det årlige regnskab til den enkelte lejer. For meget eller for lidt opkrævet vil blive henholdsvis modregnet eller opkrævet over huslejen.

EL OG GAS
Du vil en gang årligt modtage brev/E-boks vedr. selvaflæsning, som skal indmeldes til respektive instans. Opgørelser hertil sendes direkte til dig, da du ikke betaler el/gas via din husleje.

INTERNET
Sørger lejer selv for.