Fraflytning


Med mindre andet er aftalt, har du 3 måneders opsigelse. En opsigelse skal være skriftlig (gerne på mail) – og være os i hænde senest den sidste dag i måneden.

Ønsker du genudlejning inden de 3 måneder er gået, vil vi forsøge dette.

Der skal stadig betales husleje i opsigelses-perioden. Har du indbetalt en forudbetalt leje og ønsker at anvende denne for den sidste måned, kan du nævne dette i din opsigelse. Du skal dog selv afmelde din PBS (betalingsservice).  Når vi har modtaget din opsigelse, vil du kort tid efter modtage en bekræftelse for modtagelsen samt praktiske oplysninger om det videre forløb.

FREMVISNING
Du står til rådighed for fremvisning af lejemål til interesserede lejere. Vi videregiver derfor kontaktoplysninger til interesserede lejere, så de kan kontakte dig telefonisk, og I dermed indbyrdes kan aftale et tidspunkt for fremvisningen. Du fastsætter selv tidspunktet for fremvisningerne, der dog som minimum skal finde sted mindst 2 timer hver anden hverdag, såfremt der er behov for det.

Er du fraflyttet lejemålet før tid og inden afholdt flyttesyn, skal du fortsat fremvise lejemålet. Dette gælder også, hvis du over en længere periode ikke er tilstede i lejemålet, fx pga. ferie – i disse tilfælde må du arrangere, at et familiemedlem eller lignende kan stå for fremvisningerne.

FLYTTESYN
Når lejemålet er fraflyttet og rengjort, skal der afholdes et fraflytningssyn senest 10 arbejdsdage før genudlejning. Du vil modtage en skriftlig indkaldelse til fraflytningssynet, hvori dato og tidspunkt fremgår.

På fraflytningssynet gennemgår udlejer lejemålet sammen med dig og udarbejder en fraflytningsrapport, hvori det vil fremgå, hvilke istandsættelser og mangler, der skal udbedres - henholdsvis for lejers og udlejers regning.

Du får udleveret fraflytningsrapporten på fraflytningssynet. Har du ikke mulighed for at deltage i fraflytningssynet, bedes du sende en mail til udlejer med oplysning om, hvem der deltager i stedet for dig.

ISTANDSÆTTELSE
Når fraflytningssynet er afholdt skal lejemålet istandsættes i henhold til lejekontrakten og fraflytningsrapporten. Denne istandsættelse vil blive udført af udlejers håndværkere.

AFLÆSNING AF MÅLERE
Du skal ikke selv melde flytning. Udlejer søger for aflæsning af lejemålets målere vedr. el, gas, vand og varme i forbindelse med din fraflytning. Afmeldingen af ovenstående sker pr. den dato du ikke længere hæfter for leje m.v.

AFREGNING AF DEPOSITUM MV:
Når din lejlighed er istandsat i henhold til lejekontrakten og fraflytningsrapporten, vil der blive udarbejdet en flytteopgørelse.

Flytteopgørelsen indeholder bl.a. oplysning om:
- Indestående depositum og forudbetalt leje
- Udgifter til eventuel istandsættelse
- Skyldig leje m.v. 

I flytteopgørelsen kan desuden være tilbageholdt et beløb til næstkommende varme- /vandregnskab. Dette beløb vil blive afregnet, når varme-/vandregnskabet er udarbejdet. 

Du kan forvente at modtage din flytteopgørelse ca. 6-8 uger efter den dato, hvor du er frigjort fra lejemålet. Et eventuelt tilgodehavende vil blive overført til din konto.