Husorden


I vores ejendomme, hvor der bor mange mennesker, er det nødvendigt med nogle fælles regler og retningslinjer for at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed blandt beboerne.

Hver ejendom består af mange beboere, og det er derfor vigtigt, at alle tager hensyn til hinanden.

Sammen med din lejekontrakt vil du modtage en husorden. Vi beder dig informere alle i dit lejemål om indholdet af denne husorden.

Husordenen er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og du er forpligtet til at følge de retningslinjer, der står beskrevet heri. Som lejer er du endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af din husstand samt de personer og gæster, som besøger dig eller opholder sig i din lejlighed. Overtrædelse af husordensreglerne kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af dit lejemål.

Du finder vores husorden her